Het bestuur van de Stichting IP-Zorg wordt gevormd door:

Peter van der Zwan, voorzitter

Douwe de Jong, secretaris

Nico Keijser, penningmeester

Martine van de Merwe

vlnr Douwe, Peter, Martine, Nico