Algemeen
Het Basisbeveiligingsmodel Care (BBMCare) is een standaardaanpak om informatie bij zorginstellingen te beveiligen. Uitgangspunt is een op de caresector toegesneden basisniveau van beveiliging volgens de Nederlandse beveiligingsnorm NEN 7510.

BBMCare is geen commercieel product. BBMCare-gerelateerde documentatie is beschikbaar via het kennis- en discussieplatform cip.pleio.nl bij groep IP Zorg, map BBMCare-documenten (dus NIET de map Werkgroepen => BBMCare).

Aandachtspunt; evaluatie BBMCare
Najaar 2018 heeft de IGJ het Toetsingskader Inzet van e-health door zorgaanbieders gepubliceerd. Daarin staat bij thema 5 Informatiebeveiliging en continuïteit: “de inspectie verwacht dat zorgaanbieders aantoonbaar werk maken van een managementsysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan de wettelijke norm”. Dit Toetsingskader was de aanleiding om het gebruik van BBMCare te evalueren. In het evaluatierapport van februari 2019 staan sterke en zwakke punten van het model en aanbevelingen voor het gebruik.          

Opdracht
De opdracht van de werkgroep is het uitwerken van de aanbevelingen zoals beschreven in het evaluatierapport BBMCare. Eventueel kunnen vervolgacties worden uitgezet zoals het oprichten van een gebruikersgroep BBMCare of een werkgroep doorontwikkeling BBMCare, zowel voor het model als voor de afzonderlijke componenten.

Status
De eerste bijeenkomst is op 11 maart 2020 van start gegaan. Vervolgbijeenkomsten zijn in verband met de coronacrisis uitgesteld.

Aanmelding
Heb je belangstelling om deel te nemen aan deze werkgroep, meld je dan aan via het formulier Aanmelden Werkgroep(en).

Bijzonderheden
– De werkgroep is nadrukkelijk bedoeld voor zowel belangstellenden als gebruikers van BBMCare.
– Op de werkzaamheden van IP-Zorg werkgroepen is de Leidraad voor Werkgroepen van toepassing.

Het verslag van de startbijeenkomst is te vinden op het platform cip.pleio.nl; community IP Zorg => Bestanden => map Werkgroepen.