Algemeen
Technische maatregelen alléén zijn onvoldoende om informatieveiligheid en privacy te waarborgen. Het gedrag van mensen is van grote invloed. Met kennis en een goede veiligheidscultuur voelen mensen zich zekerder in hun werk, versterk je de technische maatregelen en voorkom je incidenten en datalekken. De meeste medewerkers zijn van goede wil maar in de dagelijkse drukte is men niet altijd alert.

Specifieke aandachtspunten
Bij samenwerking over bewustwording denkt men altijd al snel aan het ontwikkelen en delen van bewustwordingsmaterialen, zoals posters e.d. Daarmee kun je elkaar goed helpen. Het is echter ook belangrijk om voordat je begint na te denken over doelen, methoden, doelgroepen en draagvlak. Besteden we aandacht aan de goede dingen en doen we dat effectief?

Hoe kan de werkgroep bijdragen?
De werkgroep kan de grootste problemen inventariseren en op basis daarvan organisaties ondersteunen door ontwikkeling van strategieën.
De werkgroep kan ook praktische materialen ontwikkelen, en bestaande producten inventariseren, beoordelen en/of aanpassen. Een voorbeeld van dat laatste is het zorg-specifiek maken van de crisisgame van CIP-overheid.

Opdracht
De opdracht aan de Werkgroep 01 Bewustwording is een inventarisatie te maken van de grootste problemen voor informatieveiligheid en privacy als gevolg van menselijk gedrag, mogelijke strategieën om deze problemen te lijf te gaan en daarbij in gebruik zijnde oplossingen. Er wordt een keuze voorgesteld welke strategieën en oplossingen in het vervolgtraject worden onderzocht, beoordeeld en/of uitgewerkt. De werkgroep houdt daarbij rekening met type en omvang van organisaties en laat dit ook zien. In de uitwerking worden voor- en nadelen van de verschillende strategieën en oplossingen weergegeven, evenals best practices als die zijn te onderkennen.

Status
De eerste bijeenkomst van werkgroep op 6 april 2020 is in verband met de coronacrisis geannuleerd. We overwegen na de zomer 2021 een nieuwe start te maken

Aanmelding
Heb je belangstelling om deel te nemen aan deze werkgroep, meld je dan aan via het formulier Aanmelden Werkgroep(en).

Bijzonderheden
Op de werkzaamheden van IP-Zorg werkgroepen is de Leidraad voor Werkgroepen van toepassing.

Actuele informatie naar aanleiding van de werkzaamheden van de werkgroep zijn te vinden op het platform CIP.Pleio in de map Werkgroepen.